Bảng giá SECUMAIL

SECUMAIL 1

Giá chỉ từ

150.000/Tháng

Đăng Kí Dùng Thử

Dung Lượng Lưu Trữ 5GB

Số Lượng Người Dùng 5

SECUMAIL 2

Giá chỉ từ

300.000/Tháng

Đăng Kí Dùng Thử

Dung Lượng Lưu Trữ 10GB

Số Lượng Người Dùng 10

SECUMAIL 3

Giá chỉ từ

570.000/Tháng

Đăng Kí Dùng Thử

Dung Lượng Lưu Trữ 20GB

Số Lượng Người Dùng 20

SECUMAIL 4

Giá chỉ từ

1.350.000/Tháng

Đăng Kí Dùng Thử

Dung Lượng Lưu Trữ 50GB

Số Lượng Người Dùng 50

SECUMAIL 5

Giá chỉ từ

1.855.000/Tháng

Đăng Kí Dùng Thử

Dung Lượng Lưu Trữ 70GB

Số Lượng Người Dùng 70

SECUMAIL 6

Giá chỉ từ

2.550.000/Tháng

Đăng Kí Dùng Thử

Dung Lượng Lưu Trữ 100GB

Số Lượng Người Dùng 100